V roce 2016:

Otevření znovu obnoveného památníku Emila Antona Lamberga
V sobotu 6. srpna 2016 v 11,00 organizovala LS znovuotevření památníku E.A.Lamberga v Soběšickém Háji. Za účasti 80 návštěvníků akce proběhl ceremoniál následovně:
• Jan Kavale (předseda spolku) seznámil s historií rodu a událostí, která vedla k umístění památníku (lov v roce 1836 a tragická nehoda se zbraní, která později ukončila život E.A.Lamberga) a důvody pro znovuobnovení – výročí 200. let od narození E.A.L.
• Helmut Knaus (starosta partnerské obce Philippsreut) poděkoval LS za aktivitu a popřál další snahy o uchování kulturního dědictví oblasti
• František Vlček (zástupce Euroregionu) – poděkoval přítomným za účast a zájem o historii a spolupráci s obcemi na bavorské straně hranice
• Jiří Mayer (majitel pozemku pod památníkem) ocenil postoj a snahu spolku o obnovu historie
Poté se účastníci přemístili k lokalitě obnoveného památníku. Duchovní správce farnosti Petr Koutský požehnal památník, akce skončila závěrečnou modlitbou za obyvatele regionu.
Akci logisticky zabezpečila obec Soběšice, je spolufinancována z velké části z finančních prostředků Dispozičního fondu Cíl – EÚS v rámci programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, zbytek z rozpočtu LS.
Akce byla publikována v Klatovském deníku dne 11.8.2016 a ve Strakonickém deníku dne 9.8.2016.
Spolek Lamberská stezka obnovením památníku dává další možnost návštěvníkům regionu k seznámení se s historií Pošumaví.


Zájezd do Solné komory
V sobotu 18. června 2016 absolvovalo 40 osob zájezd do Rakouska.
V průběhu dopoledne jsme vyjeli lanovkou z Obertraunu na jeden z vrcholů Dachsteinu – Krippenstein (2 109 m n.m.) s krásnými výhledy na celou oblast regionu. Poté jsme navštívili městečko Hallstatt u jezera stejného jména /Hallstatersee/, které je svou polohou a malebností považováno za nejkrásnější v celé oblasti. Převážná část členů zájezdu absolvovala prohlídku solného dolu Salzbergwerk, část si prohlídla vlastní město.
Poslední plánovaná zastávka v císařských lázních Bad Ischl s prohlídkou letní rezidence císařského páru Františka Josefa a kněžny Sissi byla vypuštěna z důvodu trvalého deště (škoda), v průběhu zpáteční cesty absolvovali poutníci na rakouském území průtrž mračen a krupobití, návrat domů ve 22,00 hodin. Podle slov všech obecná spokojenost.


V roce 2015:

Obnovení památníku Jana Kavaleho
V sobotu 26.září 2015 byl za početné účasti návštěvníků akce obnoven památník mačickému rodáku, důstojníku anglické armády, Janu Kavalemu, který je umístěn u silnice III. třídy č. 172 v katastru obce Mačice.
Nadporučík Jan Kavale (nar. 15.12.1914), velitel tankové čety, položil život za svobodu naší vlasti v bitvě u francouzského Dunkerque jako velitel tanku. Byl vyznamenán Československým válečným křížem in memoriam, Československou medailí za zásluhy I. stupně a Československou pamětní medailí.
Poválečný režim hrdiny ze západu záměrně zamlčoval, proto se členové plzeňského Military Car Clubu, mačičtí rodáci a obyvatelé ostatních obcí a spolků zasloužili o obnovu pamětní desky u památníku padlých.
Po průvodním slovu Jana Kavaleho (prasynovce hrdiny), obsáhlou vzpomínkou spisovatele Dušana
Vávry (autor knihy Muži na správné straně) odhalily neteře mačického hrdiny obnovenou desku
památníku.
Zdařilé akce se zúčastnilo na sto občanů a členů Military Car Clubu, kteří svoji účast doplnili
válečnou technikou na místě samém. O všechny účastníky se postarali mačičtí občané občerstvením
ve stanech na louce za památníkem.

Zájezd do Wachau
V sobotu 16.5.2016 jsme navštívili proslulé údolí Wachau, které je zařazeno do přírodních lokalit UNESCO.
Program zájezdu byl zahájen návštěvou a prohlídkou benediktýnského komplexu kláštera v Melku, poté jsme prošli malebná zákoutí městečka. Při následné plavbě parníkem po Dunaji jsme měli možnost obdivovat přírodní krásy okolí veletoku v meandrech řeky – městečka, vesnice, vinice, dochované hrady a zámečky.
Výlet zakončila prohlídka městečka Krems, světově proslulého výrobou prvotřídní hořčice.
Rádi jsme využili odborných průvodcovských služeb Veroniky Kočí, která nás nezklamala svým profesionálním přístupem a hloubkou znalostí navštívených lokalit.


V roce 2014:

6.12.2014 – autobusový zájezd adventní Salzburg a jezero Wolfgangsee – obě akce organizovány Muzeem LS, hodnoceny ze strany účastníků velmi kladně

10.5.2014 – autobusový zájezd na pohádkové zámky Neuschwanstein a Hohenschwangau v dolním Bavorsku


V roce 2013:

27.12.2013 – Muzeum LS – představen dokument p. Sládka „Putování krajem kněžny Káči aneb Vyznání posledního Lamberka“ dotovaný z prostředků odboru kultury KÚPK Plzeň, dílo bylo za silné divácké podpory hodnoceno jako velmi zdařilý obraz regionu.

7.12.2013 – autobusový zájezd adventní Steyr za průvodcování pí. Kočí a Somasgutner – návštěva muzea pohyblivých betlémů, prohlídka zámku Steyr (organizace Muzeum LS) oba zájezdy hodnoceny účastníky kladně.

11.5.2013 – autobusový zájezd Regensburg – historie a památky – organizována Muzeem LS


V roce 2012:

31.12.2012 – vyrovnání dotace Cíl 3 s nositelem projektu

18.8.2012 – zámecké slavnosti Žichovice

16.6.2012- autobusový zájezd „Po stopách Lamberků“ – návštěva dómu sv. Štěpána, Lamberg-Kapelle, Glassmuseum, setkání s emeritním biskupem pasovským p. Franzem Xaverem Ederem – diskuse o česko- německé historii a vzájemnosti, na závěr 2 hodinová plavba lodí, které se zúčastnili téměř všichni účastníci

12.5.2012 – vysvěcení sakrálních památek obce Žihobce jako akce PSOV MZe ve spolupráci s Lamberskou stezkou (28 křížů a kaple Šimanov)

1.5.2015 – otevření Muzea Lamberské stezky obcí Žihobce v Žihobcích č. 9 v prostorách západního traktu bývalého Lamberského zámku


V roce 2011:

Na pozvání města Steyer, radního pro kulturu p. Mayrhofera a ve spolupráci s pí. Somasgutner navštěvují partnerské město členové o. s. pp. Kavale, Helíšek, Šuba, Kopa, Baumruk, K.Š.Lamberk.

V doprovodu pí. Silvie Somasgutner absolvují program na radnici ve Steyru.

Dojednána spolupráce mezi oběma stranami, výměna návštěvníků, spolupráce na tvorbě turistických materiálů. S nadšením zjištěno, že město Steyr vydává všechny své materiály i v českém jazyce.

LS získává v Dispozičním fondu Cíl 3 finanční dotaci na vybavení všech pěti obcí turistickým imobiliářem /mapový stojan, stůl se dvěma sedačkami, koš/ s přispěním ve výši 86 % z celkové hodnoty 201 400,- Kč. Každá obec doplácí pouze 5 728,- Kč. O.s. nemá dostatek prostředků, proto se nositelem projektu stává obec Žihobce s předpokladem, že akce bude vyúčtována v r. 2012.

V součinnosti s LS provádí Farnost římskokatolická Žihobce akce směřující k udržitelnosti projektu rekonstrukce kostela Proměnění Páně v Žihobcích – koncerty a další kulturní pořady v létech 2011-2015.


V roce 2010:

• zájezd cestovní kanceláře pí. Somasgutner AT-CZ Guide do České republiky ve dnech 26.-28.4.2010, návštěvníci ze Steyru navštívili kostel ve Strašíně, Nezamyslicích, hrad Rabí, ubytování v hotelu Atawa Rabí (kostel Žihobce v rekonstrukci – nenavštíven). 50 návštěvníkům se věnuje J. Kavale, K.Š.Lamberk, K.Baumruk, zaznamenám velký zájem o historii Lamberského panství, závěrem oceněna zástupcem členů zájezdu aktivita české strany, vstřícnost a pohostinnost.


V roce 2009:

• přijaty stanovy nově založené společnosti Občanské sdružení Lamberská stezka

• stanovy zaregistrovány MV Praha