V roce 2019:

Předvánoční trhy v Bavorsku
V sobotu 7. prosince 2019 absolvovali zájemci o předvánoční atmosféru zájezd o tradičních
bavorských měst Würzburg a Rothenburg. Zatímco ve Würzburgu jsme obdivovali zámek,
chrám sv. Kiliána a rozsáhnou rezidenci, v Rothenburgu nás uchválilo udržované opevnění starého města, které současně slouží k vyhlídkám návštěvníků.
V obou městech na nás dýchla neopakovatelná předvánoční atmosféra, kterou umějí obyvatelé
těchto míst vytvořit včetně koloritu silné návštěvnosti. Zájezd se všem velmi líbil.

Zájezd do Srbské Lužice
Účastníci zájezdu absolvovali v sobotu 15. června 2019 autobusový zájezd do Srbské Lužice.
V městě Žitava (ZITTAU) jsme měli možnost prohlídky světové rarity – Velkého postního plátna (jedno ze šesti světových exemplářů). Po prohlídce města jsme odjeli historickým parním vláčkem za doprovodu živé hudby na hrad OYBIN, se kterým je spojeno působení českého císaře Karla IV.
Závěrem jsme navštívili centrum Lužice – město Budyšín (BAUTZEN). Po absolvování prohlídkového okruhu historickým centrem jsme shlédli věž boháčů, kostel sv. Petra, prošli Matyášovou bránou a navštívili hrad Ortenburg. I když byl rozsah zájezdu časově velmi náročný, všem přítomným se líbil.

Logo EULogo LeaderLogo PRV

Dne 8. května 2019 byl za hojné účasti návštěvníků předán veřejnosti projekt „VYCHÁZKA HAJNÉHO NASSE SOBĚŠICKÝM HÁJEM“. Naučná stezka o délce 2 866 m obsahuje 4 informační tabule, 2 odpočívková místa včetně stojanů na jízdní kola, 2 mostky k jezírku a 2 lavičky u jezírka. Návštěvníci jsou informováni 10 směrovými tabulemi o směru prohlídky stezky.
Celá akce je finančně kryta uzavřenou smlouvou se Státním zemědělským intervenčním fondem Praha, regionálním odborem České Budějovice v rámci financování opatření Programu rozvoje venkova – „Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje“ v celkové výši dotace 286 912,- Kč. Spolek Lamberská stezka financoval akci z vlastních zdrojů. Celkové výdaje projektu činí 306 852,- Kč, rozdílová částka představuje výdaje na publicitu /prospekty, vedení webových stránek – 19 940,- Kč/, které uhradili partneři spolku – Obec Soběšice a Obchodní družstvo Soběšice rovným dílem.
Logo MAS PošumavíCelková úroveň provedení naučné stezky byla přítomnými hodnocena jako velmi dobrá. Její realizace jako navazující rozšíření stezky k památníku Emila Antona Lamberga z r. 2016 bylo návštěvníky hodnoceno jako další snaha a počin pro zviditelnění této turisticky velmi atraktivní oblasti Pošumaví – bývalého panství Lamberků. Nezbytnou údržbu sečením provádí obec Soběšice. Stezka je v současné době hojně navštěvována.
V listopadu 2019 spolek dokladoval financování provedení a realizace naučné stezky „Vycházka hajného Nasse Soběšickým hájem“ poskytovateli dotace Státnímu zemědělskému fondu České Budějovice. Komplexní kontrola proběhla bez závad a dotace bude poskytnuta v plánované výši.

 


V roce 2018:

Soška sv.ErazimaSlavnostní odhalení obrazu lamberských zakladatelů kaple sv. Erazima v Nezamyslicích
V sobotu 15. 12. 2018 v 10:00 odhalili členové spolku slavnostně obraz zakladatelů pohřební kaple sv. Erazima v Nezamyslicích (Karla Eugena a Friederike Sophie Lamberg).
Slavnostního aktu, který byl součástí mše svaté sloužené duchovním správcem farnosti P. Petrem Koutským, se kromě většiny členů spolku zúčastnila i široká veřejnost.
V průběhu akce byla rovněž odhalena nová socha sv. Erazima, která nahradila zcizenou sochu z devadesátých let, řezbářské dílo a dar regionálního řezbáře p. Karla Tittla z Velhartic.
Iniciátor a duše této akce Jan Kavale poděkoval v závěrečném slově přítomné rodině Rudů za obnovu lamberské hrobky a Josefu Hanzlíkovi na precizní obnovu plotu kolem kaple.
Akce měla rozsáhlou publicitu a navázala na předchozí akce spojené s historií regionu.
Obrazy zakladatelů kaple

Vycházka hajného Nasse Soběšickým hájem
4. 12. 2018 byla na územním pracovišti Státního zemědělského intervenčního fondu v Českých Budějovicích podepsána dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova České republiky spolkem LS a SZIF o financování akce VYCHÁZKA HAJNÉHO NASSE SOBĚŠICKÝM HÁJEM o objemu 286 tis. Kč. Akce bude realizována během 02-04/2019, předpoklad otevření procházkového okruhu je květen 2019.

Adventní zájezd do Mnichova
V sobotu 1. prosince 2018 navštívil náš spolek autobusovým zájezdem předvánoční Mnichov.
Tématem byla prohlídka bavorské metropole spojené s návštěvou atmosféry předvánočních trhů.
Pod vedením zkušené průvodkyně pí. Veroniky Kočí jsme navštívili mnichovskou vyhlídkovou věž a z ochozu ve výšce 192 m si prohlédli jak olympijská sportoviště z r. 1972, tak i celé město lemované v dálce Alpami. Poté jsme navštívili technický klenot – muzeum BMW WELT.
Hlavní náplní zájezdu byla prohlídka historického centra ležícího v blízkosti řeky Isar.
Zbytek odpoledne strávilo 26 spokojených návštěvníků prohlídkou adventního Mnichova a předvánočních trhů.

Saské Švýcarsko
V sobotu 26.5.2018 vyrazili členové zájezdu našeho spolku do Saského Švýcarska.
V dopoledních hodinách jsme navštívili památnou horu naší historie – symbol naší státnosti – Říp, kde jsme si prohlédli baziliku sv. Vojtěcha a sv. Jiří. Další zastávkou byla rozsáhlá pevnost Königstein v Sasku, kde jsme měli možnost obdivovat mnohé stopy české historie.
V pozdním odpoledni jsme navštívili skalní město Bastei, které je velmi půvabné a pro představu historie nenahraditelné. Zájezd se líbil všem 32 unaveným návštěvníkům.


V roce 2017:

Adventní zájezd do Bayreuthu a Bambergu
V sobotu 2.12.2017 jsme absolvovali zájezd do starobylých bavorských měst Bayreuthu a Bambergu.
Za průvodcování paní Aleny Retové jsme shlédli pamětihodnosti Bayreuthu, místní operu, zámek markhraběnky Vilemíny, rodný dům a divadlo Richarda Wagnera.
V Bambergu jsme si prohlédli Bamberský dóm – chrám sv. Petra a sv. Jiří, budovu radnice a fungující měšťanské pivovary, kde se vaří známý Rauchbier – nakuřované pivo.
V obou městech jsme navštívili adventní trhy, které jsou dominantou adventního období v celém
Německu. Zájezdu se zúčastnilo 36 spokojených účastníků.

Setkání s finskou velvyslankyní v Žihobcích
V sobotu 8.7.2017 se členové spolku společně se zástupci Obce Žihobce setkali s paní Helenou Tuuri v Žihobcích u příležitosti oslav 100. výročí vzniku Finska.
Po celý den byl připraven program, který vyvrcholil slavnostním zahájením výstavy k 100. výročí vzniku Finska „Finsko očima českých dětí“, vyhodnocením a předáním cen vítězům jednotlivých kategorií a závěrečným koncertem česko-německého symfonického orchestru z Chamu vedeného dirigentem Františkem Řezáčem z Klatov.
Souběžně s touto akcí byla vernisáží zahájena výstava Labyrint světa Stanislava Špeldy – Barevné
linoryty v galerii Netopýr Žihobce čp. 15 U Froulíků.

Drážďany s plavbou po Labi
V sobotu 27. května 2017 absolvovalo 40 účastníků poznávací zájezd našeho spolku do Drážďan.
Po příjezdu do Pirny a následné plavbě kolesovým parníkem do Drážďan jsme si za průvodcování Veroniky Kočí prohlédli monument chrámu Kreuzkirche, rezidenci saských panovníků Rezidenzschloss, budovu opery Semperoper nebo komplex obrazáren a muzeí Zwinger. Zbyl čas i na procházku po městě Drážďany. Termínu přálo počasí a zájezd se všestranně vydařil.

Vydání knihy Jindřicha Mottla „Tragédie pošumavských obcí“
V měsíci březnu 2017 byla pražskou tiskárnou EUROPRINT expedována dodávka 1 000 ks publikace soběšického rodáka Jindřicha Mottla, která byla vydána finanční péčí obce Soběšice za bohaté obrazové ilustrace Jana Kavaleho a textové korekce Lídy Hromádkové.
Kniha se dostala na pulty knihkupectví závěrem měsíce března 2017.


V roce 2016:

Zájezd do adventního Norimberka
V sobotu 3. prosince 2016 absolvovalo 39 účastníků zájezd do předvánočního Norimberka na jedny z největších adventních trhů v Evropě. Účastníci absolvovali procházku dochovaným středověkým centrem města /zachovalé části městských hradeb, císařský hrad s výhledem na město, Dürerův dům, procházka kolem řeky Regnitz/ a závěrem navštívili adventní trhy v centru.
Zájezd se dle jejich mínění líbil a zaujal je.

Vydání knihy Josefa Hozmana „Vzpomínky na Sušicko z dob kněžny Káči“
Dne 6. října 2016 byla z pražské tiskárny EUROPRINT vypravena dodávka 2 000 ks publikace Josefa Hozmana /péčí Jana Kavaleho a Libora Čejky/ jako vydavatelský počin spolku pro obyvatele regionu Pošumaví, zejména Sušicka.
Kniha byla představena veřejnosti v říjnu 2016 a na pulty knihkupectví se dostala v listopadu t.r.

Návštěva posledního Lamberga
Dne 9. září 2016 dopoledne zahájil návštěvu kraje svých předků p. Maxmilian Lamberg. S početným doprovodem si prohlédli hrad Rabí a poté venkovní prostory zámku a zámeckého parku v Žichovicích. V odpoledních hodinách navštívili kostel Narození Panny Marie ve Strašíně a absolvovali naučnou stezku v Soběšickém háji k pomníčku hraběte Emila Antona Lamberga.
Sobotní program 10. září započal prohlídkou chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Nezamyslicích a návštěvou rodové hrobky sv. Erazima v areálu kostela. Poté se sešli na slavnostním obědě se starosty a členy spolku v hostinci U Kopů. V odpoledním programu navštívili hosté expozici Muzea Lamberské stezky a kostela Proměnění Páně v Žihobcích. Po večeři v hotelu Fialka, kde se členové týmu rozloučili se svými hostiteli, se předseda spolku dohodl s p. Lambergem na další spolupráci v oblasti předávání informací o rodu Lambergů, jejíž česká větev psala dějiny regionu v létech 1708 – 1945 a následné studijní návštěvě členů spolku v sídle rodu – v Kitzbühlu.
Průvodcovství návštěvy se zdárně ujali Silvie Somasgutner, zástupce spolku v Rakousku a
předseda spolku Jan Kavale.

Otevření znovu obnoveného památníku Emila Antona Lamberga
V sobotu 6. srpna 2016 v 11,00 organizovala LS znovuotevření památníku E.A.Lamberga v Soběšickém Háji. Za účasti 80 návštěvníků akce proběhl ceremoniál následovně:
• Jan Kavale (předseda spolku) seznámil s historií rodu a událostí, která vedla k umístění památníku (lov v roce 1836 a tragická nehoda se zbraní, která později ukončila život E.A.Lamberga) a důvody pro znovuobnovení – výročí 200. let od narození E.A.L.
• Helmut Knaus (starosta partnerské obce Philippsreut) poděkoval LS za aktivitu a popřál další snahy o uchování kulturního dědictví oblasti
• František Vlček (zástupce Euroregionu) – poděkoval přítomným za účast a zájem o historii a spolupráci s obcemi na bavorské straně hranice
• Jiří Mayer (majitel pozemku pod památníkem) ocenil postoj a snahu spolku o obnovu historie
Poté se účastníci přemístili k lokalitě obnoveného památníku. Duchovní správce farnosti Petr Koutský požehnal památník, akce skončila závěrečnou modlitbou za obyvatele regionu.
Akci logisticky zabezpečila obec Soběšice, je spolufinancována z velké části z finančních prostředků Dispozičního fondu Cíl – EÚS v rámci programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, zbytek z rozpočtu LS.
Akce byla publikována v Klatovském deníku dne 11.8.2016 a ve Strakonickém deníku dne 9.8.2016.
Spolek Lamberská stezka obnovením památníku dává další možnost návštěvníkům regionu k seznámení se s historií Pošumaví.

Zájezd do Solné komory
V sobotu 18. června 2016 absolvovalo 40 osob zájezd do Rakouska.
V průběhu dopoledne jsme vyjeli lanovkou z Obertraunu na jeden z vrcholů Dachsteinu – Krippenstein (2 109 m n.m.) s krásnými výhledy na celou oblast regionu. Poté jsme navštívili městečko Hallstatt u jezera stejného jména /Hallstatersee/, které je svou polohou a malebností považováno za nejkrásnější v celé oblasti. Převážná část členů zájezdu absolvovala prohlídku solného dolu Salzbergwerk, část si prohlídla vlastní město.
Poslední plánovaná zastávka v císařských lázních Bad Ischl s prohlídkou letní rezidence císařského páru Františka Josefa a kněžny Sissi byla vypuštěna z důvodu trvalého deště (škoda), v průběhu zpáteční cesty absolvovali poutníci na rakouském území průtrž mračen a krupobití, návrat domů ve 22,00 hodin. Podle slov všech obecná spokojenost.


V roce 2015:

Obnovení památníku Jana Kavaleho
V sobotu 26.září 2015 byl za početné účasti návštěvníků akce obnoven památník mačickému rodáku, důstojníku anglické armády, Janu Kavalemu, který je umístěn u silnice III. třídy č. 172 v katastru obce Mačice.
Nadporučík Jan Kavale (nar. 15.12.1914), velitel tankové čety, položil život za svobodu naší vlasti v bitvě u francouzského Dunkerque jako velitel tanku. Byl vyznamenán Československým válečným křížem in memoriam, Československou medailí za zásluhy I. stupně a Československou pamětní medailí.
Poválečný režim hrdiny ze západu záměrně zamlčoval, proto se členové plzeňského Military Car Clubu, mačičtí rodáci a obyvatelé ostatních obcí a spolků zasloužili o obnovu pamětní desky u památníku padlých.
Po průvodním slovu Jana Kavaleho (prasynovce hrdiny), obsáhlou vzpomínkou spisovatele Dušana
Vávry (autor knihy Muži na správné straně) odhalily neteře mačického hrdiny obnovenou desku
památníku.
Zdařilé akce se zúčastnilo na sto občanů a členů Military Car Clubu, kteří svoji účast doplnili
válečnou technikou na místě samém. O všechny účastníky se postarali mačičtí občané občerstvením
ve stanech na louce za památníkem.

Vydání knihy Františka Procházky „Příběh ze Šumavy – Kněžna Káča“
V měsíci červnu byla pražskou tiskárnou EUROPRINT vydána publikace Příběh ze Šumavy –
Kněžna Káča autora Františka Procházky jako její 4. vydání v nákladu 2 000 ks za přispění
Libora Chvojky s bohatou obrazovou ilustrací Jana Kavaleho.
Kniha byla v témže měsíci představena veřejnosti a dána na pulty knihkupectví.

Zájezd do Wachau
V sobotu 16.5.2016 jsme navštívili proslulé údolí Wachau, které je zařazeno do přírodních lokalit UNESCO.
Program zájezdu byl zahájen návštěvou a prohlídkou benediktýnského komplexu kláštera v Melku, poté jsme prošli malebná zákoutí městečka. Při následné plavbě parníkem po Dunaji jsme měli možnost obdivovat přírodní krásy okolí veletoku v meandrech řeky – městečka, vesnice, vinice, dochované hrady a zámečky.
Výlet zakončila prohlídka městečka Krems, světově proslulého výrobou prvotřídní hořčice.
Rádi jsme využili odborných průvodcovských služeb Veroniky Kočí, která nás nezklamala svým profesionálním přístupem a hloubkou znalostí navštívených lokalit.


V roce 2014:

6.12.2014 – autobusový zájezd adventní Salzburg a jezero Wolfgangsee – obě akce organizovány Muzeem LS, hodnoceny ze strany účastníků velmi kladně

10.5.2014 – autobusový zájezd na pohádkové zámky Neuschwanstein a Hohenschwangau v dolním Bavorsku


V roce 2013:

27.12.2013 – Muzeum LS – představen dokument p. Sládka „Putování krajem kněžny Káči aneb Vyznání posledního Lamberka“ dotovaný z prostředků odboru kultury KÚPK Plzeň, dílo bylo za silné divácké podpory hodnoceno jako velmi zdařilý obraz regionu.

7.12.2013 – autobusový zájezd adventní Steyr za průvodcování pí. Kočí a Somasgutner – návštěva muzea pohyblivých betlémů, prohlídka zámku Steyr (organizace Muzeum LS) oba zájezdy hodnoceny účastníky kladně.

11.5.2013 – autobusový zájezd Regensburg – historie a památky – organizována Muzeem LS


V roce 2012:

31.12.2012 – vyrovnání dotace Cíl 3 s nositelem projektu

18.8.2012 – zámecké slavnosti Žichovice

16.6.2012- autobusový zájezd „Po stopách Lamberků“ – návštěva dómu sv. Štěpána, Lamberg-Kapelle, Glassmuseum, setkání s emeritním biskupem pasovským p. Franzem Xaverem Ederem – diskuse o česko- německé historii a vzájemnosti, na závěr 2 hodinová plavba lodí, které se zúčastnili téměř všichni účastníci

12.5.2012 – vysvěcení sakrálních památek obce Žihobce jako akce PSOV MZe ve spolupráci s Lamberskou stezkou (28 křížů a kaple Šimanov)

1.5.2015 – otevření Muzea Lamberské stezky obcí Žihobce v Žihobcích č. 9 v prostorách západního traktu bývalého Lamberského zámku


V roce 2011:

Na pozvání města Steyer, radního pro kulturu p. Mayrhofera a ve spolupráci s pí. Somasgutner navštěvují partnerské město členové o. s. pp. Kavale, Helíšek, Šuba, Kopa, Baumruk, K.Š.Lamberk.

V doprovodu pí. Silvie Somasgutner absolvují program na radnici ve Steyru.

Dojednána spolupráce mezi oběma stranami, výměna návštěvníků, spolupráce na tvorbě turistických materiálů. S nadšením zjištěno, že město Steyr vydává všechny své materiály i v českém jazyce.

LS získává v Dispozičním fondu Cíl 3 finanční dotaci na vybavení všech pěti obcí turistickým imobiliářem /mapový stojan, stůl se dvěma sedačkami, koš/ s přispěním ve výši 86 % z celkové hodnoty 201 400,- Kč. Každá obec doplácí pouze 5 728,- Kč. O.s. nemá dostatek prostředků, proto se nositelem projektu stává obec Žihobce s předpokladem, že akce bude vyúčtována v r. 2012.

V součinnosti s LS provádí Farnost římskokatolická Žihobce akce směřující k udržitelnosti projektu rekonstrukce kostela Proměnění Páně v Žihobcích – koncerty a další kulturní pořady v létech 2011-2015.


V roce 2010:

• zájezd cestovní kanceláře pí. Somasgutner AT-CZ Guide do České republiky ve dnech 26.-28.4.2010, návštěvníci ze Steyru navštívili kostel ve Strašíně, Nezamyslicích, hrad Rabí, ubytování v hotelu Atawa Rabí (kostel Žihobce v rekonstrukci – nenavštíven). 50 návštěvníkům se věnuje J. Kavale, K.Š.Lamberk, K.Baumruk, zaznamenám velký zájem o historii Lamberského panství, závěrem oceněna zástupcem členů zájezdu aktivita české strany, vstřícnost a pohostinnost.


V roce 2009:

• přijaty stanovy nově založené společnosti Občanské sdružení Lamberská stezka

• stanovy zaregistrovány MV Praha