Členové sdružení

Členové sdružení

Záměr oživení historie na území bývalého lamberského panství v jihovýchodní části Sušicka realizoval k založení občanského sdružení Lamberská stezka žichovický rodák Jan Kavale. Spolu se starosty obcí Žichovice, Nezamyslice, Žihobce a Strašín založili 6. listopadu 2009 společnost, která si dala úkol: . prezentace historických památek v jednotlivých obcích . informační a publicistická činnost zaměřenou na informování veřejnosti z regionu Pošumaví . spolupráce s rakouským městem Steyr v oblasti kultury a cestovního ruchu . vzájemná výměna výsledků historického bádání o bývalých panstvích Lamberků . organizace poznávacích zájezdu pro občany Lamberské stezky do Steyru a okolí . vytvoření trasy po památkách v obcích LS a zajištění průvodcovské služby   Občanské sdružení Lamberská stezka bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra České Republiky dne 11.1.2010 pod čj.: VS/1-1/78244/10-R. Prvním předsedou se stal Jan Kavale, jenž stojí v čele společnosti stále. 6.5.2014 byli za členy přijati obec Nezdice a starostka pí. Marie Mráčková. Dne 10.2.2015 byly na valné hromadě společnosti přijaty nové stanovy, které ve smyslu nového občanského zákoníku přeměnily občanské sdružení na spolek. Spolek rozšiřuje působení v oblasti: . tvorba a aktualizace informačních propagačních materiálů pro celou oblast . odborná pomoc členům při obnově a udržování památek   Ve spolku aktivně pracují zástupci 5 obcí, spolek má 8 členů. Statut čestného člena byl přiznán šesti významným osobnostem, které pomáhají spolku v jeho činnosti.

- kb -