Pozvánka - odhalení obrazu kněžny Kateřiny
Slavnostní odhalení originálu obrazu KNĚŽNA KATEŘINA VON LAMBERG z rodinných sbírek rodiny Lamberků, získaný ve Steyeru.
úterý 18.února 2020 v 17:30 v prostorách Infocentra a Muzea Lamberské stezky v Žihobcích.
Zvána široká veřejnost.


Autobusový zájezd do Regensburgu a národního parkku Altmühltal (památník Befreiungshalle) lodí po Dunaji z Kelheimu soutěskou Donaudurchbruch.
sobota 20.června 2020 – zájezd je již ze 2/3 obsazen


Autobusový zájezd do předvánočních měst Rakouska nebo Německa (cíl zatím neupřesněn).
Sobota 12.prosince 2020